Dokumenti

Nije moguće vratiti mapu Dokumenti na zadano mjesto pogona C
Oni koji imaju manje prostora na tvrdom disku na sustavu, često premještaju svoje Korisničke mape poput dokumenata, slika, glazbe, videa, preuzimanja ...
Gdje su Moji dokumenti u sustavu Windows 10?
Vidjeli smo ljude kako pitaju za ovu mapu "Moji dokumenti". Sjećam se da je to bila mapa u kojoj smo čuvali sve dokumente kada sam upotrebljavao Windo...