RAID

Kako stvoriti RAID nizove koristeći MDADM na ubuntuu
RAID je platforma za virtualizaciju za pohranu podataka koja integrira nekoliko fizičkih diskovnih pogona u jednu ili više logičkih jedinica. Na temel...
Sigurnosna kopija vs RAID
Sigurnosne kopije presudan su dio našeg digitalnog života. Svako računalo od gigantskih baza podataka do jednog osobnog računala ili mobilnog uređaja ...