opencv

Osnove računalne vizije
Opencv (Open Source Computer Vision Library) je Python modul koji se koristi za računalni vid. OpenCV je besplatni modul otvorenog koda koji sadrži st...
Početak rada s OpenCV-om u Ubuntu 20.40
Open Source Computer Vision Library ili OpenCV je knjižnica softvera za strojno učenje programa za programiranje otvorenog koda koja se koristi za rač...
Prepoznavanje lica OpenCV
Prepoznavanje lica s OpenCV-om Složenost strojeva povećavala se tijekom godina, a računala nisu iznimka. Računala su pomogla čovječanstvu da riješi pu...
Kako instalirati OpenCV Ubuntu
OpenCV je biblioteka računarskog vida otvorenog koda dostupna pod BSD licencom. Dakle, besplatan je za akademsku i komercijalnu upotrebu. Knjižnica je...