Matlab

Instaliranje Matlaba na Linux
Kao što se kaže na službenoj web stranici, Matlab je vrlo jaka aplikacija za analizu podataka, razvoj algoritama, stvaranje matematičkih modela, pokre...