lateks

Lateks za prikaz matematike
Lateks za prikaz matematike Pri pisanju redovnih tekstualnih dokumenata ograničeni su na jedan redak. Da biste čak imali podcrtavanje ili indeks, mora...
Kako instalirati TeXstudio LaTeX Editor u Linux
TeXstudio je besplatni uređivač otvorenog koda koji se koristi za stvaranje LaTeX dokumenata. Ovaj je uređivač integrirana aplikacija bogata značajka...