Kano

Što je Kano Computer Kit?
Želite da vaša djeca sastave računalo? Ili naučite kako kodirati u ranoj dobi? Kano sve omogućuje Kanoovim računalnim kompletom. Računalni komplet Kan...