JSON

JSON uljepšivač na Ubuntuu
JSON, ili JavaScript Object Notation, kruh je i maslac svakog programera aplikacije. Unatoč tome što je JavaScript u svoje se ime zapravo koristi na m...