GNS3

Tržište GNS3
GNS3 je važan dio softvera za one od vas koji želite biti izvrstan mrežni inženjer. Na GNS3 možete simulirati mrežne topologije i zapravo vidjeti hoće...
Kako instalirati GNS3 za Linux
GNS3 je mrežni simulator. Koristi se za izgradnju virtualne mreže s virtualnim računalima, usmjerivačima, prekidačima, vatrozidima i mnogim drugim mre...