tikvica

Stvorite aplikaciju Hello World pomoću Flask Framework-a
Ovaj će članak obuhvatiti vodič za pisanje jednostavne aplikacije za hello world pomoću Python okvira "Flask". Tikvica se može koristiti za stvaranje ...