Strukture podataka i algoritmi

Vodič za strukturu podataka hash tablice
U računalnim znanostima riječ "karta" znači povezati stavku iz jednog skupa s drugom stavkom u drugom skupu. Zamislite da se na stranici nalaze riječi...
Vodič za strukturu podataka grafikona
U računarstvu je graf skup čvorova povezanih vezama. Glavna razlika između stabla i grafa je u tome što stablo ima jedan korijenski čvor, dok graf ima...
Vodič za strukturu podataka o hrpi
Podaci su skup vrijednosti. Podaci se mogu prikupljati i stavljati u red ili u stupac, u tablicu ili u obliku stabla. Struktura podataka nije samo smj...
Vodič za strukturu podataka o stablima za početnike
Uvod Stablo u softveru je poput biološkog stabla, ali sa sljedećim razlikama: Nacrtano je naopako. Ima samo jedan korijen, a nema stabljiku. Grane iz...