Apache HTTP

Kako osigurati Apache pomoću Let's Encrypt na Ubuntu 20.04
Instalirali ste Apache na svoj Linux sustav i sada ga želite osigurati. Tada je ovaj post napisan za vas; ovaj će vas post uputiti kako osigurati Apac...
Kako osigurati svoj Apache poslužitelj
Apache je popularni web poslužitelj otvorenog koda dostupan i za Linux i za Windows sustave. Omogućuje konfiguraciju za raznolike slučajeve upotrebe, ...
Kako instalirati Apache poslužitelj i postaviti virtualne hostove na Ubuntu 20.04
Apache Server jedan je od najpoznatijih web poslužitelja. Ovaj je poslužitelj otvorenog koda i radi na raznim platformama na Internetu, napajajući mno...
Instalirajte i konfigurirajte Apache web poslužitelj na Ubuntu 20.04
Apache web poslužitelj je najopsežniji web poslužitelj otvorenog koda koji je podržan na većini OS-a, uključujući Linux, Windows, MacOS, Solaris itd. ...
Upravljajte Apache 2 VirtualHost pomoću Macroa na Ubuntu 18.04 LTS
Apache Macro je poput funkcije u skripti ljuske ili programskom jeziku. Definirate makronaredbu, a zatim je proširite prema potrebi kako biste jednost...
Kako konfigurirati Apache VirtualHost na Ubuntu 18.04 LTS
Apache VirtualHost koristi se za pokretanje više web stranica na istom Apache poslužitelju. To je sjajna značajka Apache 2 web poslužitelja za postavl...