ssh

Kako rekurzno kopirati udaljene datoteke u Linuxu

Kako rekurzno kopirati udaljene datoteke u Linuxu
Kada trebate kopirati udaljene datoteke u Linuxu, posao mogu obaviti dva popularna alata naredbenog retka - tj.e., scp i rsync. Ovaj vodič opisat će kako koristiti scp i rsync alate za rekurzivno kopiranje udaljenih datoteka u Linuxu.

Preduvjet

Radna SSH konfiguracija.

Kopirajte udaljene datoteke rekurzivno pomoću scp-a

Scp je kratica za Secure Copy. Alat scp koristi se za sigurno kopiranje datoteka na i s udaljenog računala pomoću protokola sigurne ljuske (SSH.)

Osnovna sintaksa naredbe scp je sljedeća.

scp
Python kod za brisanje datoteke
Python možemo koristiti za izvođenje različitih operacija nad datotekama i direktorijima, tj.e., provjeriti postojanje datoteka, provjeriti postojanje...
Provjerite postoji li datoteka u Pythonu
Python nudi ugrađeni modul operativnog sustava (OS) koji se može koristiti za pristup OS datotekama i direktorijima. Bilo koji korisnik računala često...
Python niz velikih slova
Funkcija upper () prevodi sve male znakove u nizu u velika slova i vraća niz. Gornja () funkcija je integralna funkcija u Pythonu. U određenim je sluč...